JÜRI KUUSKEMAA LINNAEKSKURSIOONID

JÜRI KUUSKEMAA (1942) – KUNSTI- JA KULTUURIAJALOOLANE,
aastail 1964-2009 Eesti Kunstimuuseumi teadur.
Kolmanda põlvkonna tallinlane,
lemmikaeg gootikast barokini,
ent kursis kohaliku ajaloo
ning eluoluga
kammkeraamikast kuni
Eesti Vabariigi taastekkeni.
Mistõttu
teab ja oskab igast vanalinna majast
midagi rääkida.
Aga nõndasamuti
eluvoolust ja –korraldusest
mere ääres ja tornide jalamil.
Merelistest sidemetest,
viikingitest ja muinaseestlastest,
ristirüütlitest ja misjonäridest.
tornidest ja müüridest,
majadest ja aitadest,
argielust ja pühadustest,
söögist ja joogist,
kirikutest ja seekidest,
pühakutest ja preestritest,
kloostritest ja kabelitest,
raehärradest ja kohtufoogtidest,
gildidest ja Marsi tallist,
apteegist nõndasamuti.
Kuritööst ja karistustest,
ärist ja heategevusest,
santidest ja sakstest,
pürjelitest ja ritteritest,
käsitöölistest ja kaupmeestest,
munkadest ja kummitustest,
pidalitõbistest ja libudest,
sakslastest ja mittesakslastest,
pidudest ja pattudest,
suvemajadest ja –mõisatest,
piiramistest ja ka pommitamistest.
Võõrastest maaisandatest
Taani, Saksa, Rootsi ja Vene ajast,
omaks saanud võõrastest,
võõraks jäänud omadest,
äraläinutest, -viidutest ja juurdetulnutest
Londoni ja Lissaboni,
Pihkva ja Novgorodi poolt.
Kuni meid on tänaseks saanud
406000 tallinlast
121 eri rahvatõust.

Jüri Kuuskemaa


EestiEnglishDeutch
Kontaktid / Contact us